Nyhetsarkiv

Positive kliniske rapporter for Lytix Biopharma AS

Det norske legemiddelselskapet Lytix Biopharma kunngjør i dag at Selskapet har gjennomført to klinisk Fase I/IIa studier med det topiske, antimikrobielle produktet Lytixar™ (LTX-109) – én for nasal dekolonisering av gule stafylokokker (antibiotikaresistente gule stafylokokker; MRSA – og antibiotikasensitive gule stafylokokker; MSSA), og én for behandling av Gram-positive hudinfeksjoner.

Spredningen av resistente bakterier som MRSA på sykehus og ute i samfunnet er et stort helsemessig problem. Takket være økt fokus på nasal dekolonisering og bruk av topikale antimikrobielle legemidler i risikoutsatte pasientgrupper er det mulig å redusere infeksjonsfaren.  “Resultatene fra de to kliniske Fase I/IIa er de første bekreftelsene på at Lytix’ antimikrobielle substans også virker på bakteriekolonier i menneske. Dataene viser at LTX-109 har potensial som et nytt legemiddel for behandling av Gram-positive hudinfeksjoner og til dekolonisering av resistente bakterier (MRSA) i nesen. Disse kliniske rapportene innebærer et såkalt “Proof of Concept” og vil danne grunnlaget for videre studier og kontakt mot industripartnere”, konkluderer Dr. Wenche Marie Olsen, COO og Utviklingsdirektør for Infeksjon hos Lytix Biopharma.

For mer informasjon