Markedssjef til leie

Strategisk kompetanse når og der du trenger det

Picasso tilbyr strategiske rådgivningtjenester, og er samtalepartner og rådgiver innen markeds-, kommunikasjons-, og selskapsutvikling. Dessuten følger vi strategien opp med vårt konsept markedssjef til leie, som kort fortalt er strategisk kompetanse når og der samarbeidspartneren trenger det. Markedssjef til leie er ofte en forlengelse av de strategiske rådgivningtjenester, men bedrifter kan også få løst en spesifikk oppgave basert på eksisterende strategi.

Hvordan jobber vi?

Vi er ærlige, og gir tydelige og objektive vurderinger til våre samarbeidspartnere. Vi mener at ærlighet er en forutsetning for profesjonell og god rådgivning.

Vi legger vekt på at våre samarbeidspartnere skal få praktisk nytte av det strategiske arbeidet vårt. og hjelper også til med praktisk gjennomføring.

Fortrolighet er viktig for oss, og vi arbeider derfor profesjonelt med de oppgaver vi påtar oss.

Ingen strategioppgave er for liten og ingen er for stor.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Knut Eidissen

Tlf. +47 916 17 707