Investeringer/portefølje

Picasso har fokus på langsiktige investeringer i selskaper med klart vekstpotensial samt med gunstig risiko og avkastning. Ved samtlige investeringer legges det til grunn menneskelige egenskaper, forretningsmessige prinsipper og krav til lønnsomhet.

Investeringer/portefølje

Picasso Kapital
Corporate Solutions AS
Lytix Biopharma
Hålogaland Næringspark
Chili Harstad
Beauty Salongen Holding AS
ORKLA ASA
Fred Olsen Energy ASA
Seabird Exploration ASA
Questerre Energy Corporation ASA
Norsk Hydro ASA