Nyhetsarkiv

Picasso skal kartlegge og utrede muligheten for å etablere nettverk av forretningsengler i Nord-Norge

PRESSEMELDING

Last ned pressemelding

Picasso AS har fått innvilget tilskudd for nasjonalt tiltak for regional utvikling fra Innovasjon Norge. Forprosjektet skal kartlegge og utrede muligheten for å etablere et nettverk av forretningsengler (Business Angels) i Nord-Norge. Prosjektet skal også beskrive forretningsenglenes rolle som investorer for å tilby erfaring, nettverk og mest mulig kompetent kapital til det nordnorske næringsliv og gründere.

Forretningsengler har investert i 4 500 bedrifter i Norge
Forretningsengler er et forholdsvis ukjent begrep i Nord-Norge. Dette betyr at det krever en implementering av forståelsen og navnet som sikrer seriøsitet, skaper interesse og dekker forskjellige behov hos investorer og etablere.

Menon Business Economics har på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet gjennomført en utredning om forretningsengler (Business Angels) i Norge.
Forretningsengler spiller en viktig rolle for mange norske bedrifter i en tidlig fase. Begreper som forretningsengel, uformell investor og privat investor brukes om hverandre.
Kjennetegnene på en forretningsengel er at den ikke bare bidrar med penger inn i bedriften, men også med kompetanse, nettverk og bruk av egen tid. De utgjør en sammensatt gruppe av investorer med svært varierende erfaring som aktive eiere.
Utredningen viser at det er om lag 2 400 forretningsengler i Norge som har investert i 4 500 bedrifter. Rapporten kommer med anbefalinger for hvordan det offentlige best kan rette tiltak mot de utfordringer som er mest markante for forretningsengler.

Hensikt
Hvordan kan forretningsengler hjelpe bedrifter i en oppstarting og utviklingsfase med risikokapital og kompetanse? Vi ser i dag at mange innovative gründere med gode forretningsideer ikke kommer videre i nevnte faser fordi de ikke klarer å skaffe til veie nødvendig kapital og kompetanse. Målsettingen med forprosjektet er å etablere et nettverk av ressurspersoner i landsdelen som har relevant kompetanse, erfaring, kapital og godt omdømme som de er villig til å dele med nevnte gründere. Forprosjektet skal også anbefale hvordan dette arbeidet kan organiseres og drives på permanent basis i fremtiden.

Strategiske valg
Forprosjektet må utarbeide tydelige kriteria som skal legges til grunn ved utvelgelsen av forretningsengler. Geografisk nedslagsfelt må fastlegges og prioriteres ut fra forretningsmessig potensial innen økonomi, marked og infrastruktur. Nettverket av forretningsengler vil naturligvis påvirke disse prioriteringer, og det er derfor viktig at alle kriteria, prosesser og fremtidig organisering sikres gjennom forankring hos disse.

Litt om Picasso AS
Picasso er et nordnorsk rådgivnings- og investeringsselskap.
Vi skal gjennom gode strategiske råd, operativt engasjement, langsiktig samarbeid og aktivt eierskap bidra til positiv utvikling i selskaper og organisasjoner.

Harstad, 18. februar 2015

Picasso AS
Knut Eidissen
Daglig leder