Picasso Kapital AS er en aktiv, strategisk og langsiktig investor
Picasso Kapital er et norsk investeringsselskap som utøver langsiktig og aktivt eierskap i selskap med potensial. Picasso Kapital har siden 2008 vært en langsiktig og aktiv eier i Lytix Biopharma AS. Vi har så langt investert ca NOK 85 millioner i Lytix Biopharma.

Solid nettverk og høy faglig integritet
Picasso Kapital har et betydelig nettverk, og vi setter høye standarder for oss selv, både i vår tilnærming til investeringsbeslutninger, forvaltningen av våre investeringer og relasjoner til våre aksjonærer og omverdenen. Picasso Kapital er bevisst på det ansvar og de forpliktelser som følger av å være aktør i det finansielle markedet.

Utvikling og avkastning
Vi søker å bidra til en betydelig utvikling i virksomheter med høy vekst- og lønnsomhetspotensial.
Picasso Kapital har valgt å ha full fokus på, og kun investere i Lytix Biopharma. Vi har som målsetting å oppnå en stabil og langsiktig avkastning.

Hva er
Lytix Biopharma?

Utvikler av nye legemidler til behandling av motstandsdyktige bakterier og kreft.

Mer informasjon

Aksjonærer i
Lytix Biopharma

Picasso Kapital er største aksjonær i Lytix Biopharma. Se andre aksjonærer her.

Mer informasjon