Nyhetsarkiv

Picasso AS er et nordnorsk rådgivnings- og investeringsselskap. Vi skal gjennom gode strategiske råd, operativt engasjement, langsiktig samarbeid og aktivt eierskap bidra til positiv utvikling i selskaper og organisasjoner. Picasso har siden 2005 valgt å fokusere på å investere i et begrenset antall selskaper der vi har som målsetting å oppnå en stabil og langsiktig avkastning.  

Les mer