Nyhetsarkiv

Ny medarbeider i Picasso

 

Picasso Jack Anthonsen

Jack Markus Anthonsen er ansatt som seniorrådgiver i rådgivnings- og investeringsselskapet Picasso AS.

Jack kommer fra stillingen som Account Manager hos IT selskapet iTet og har tilsammen 7 års erfaring fra IT-bransjen.

Han har 3 års utdannelse fra Høgskolen i Harstad, med spesialisering Advanced Marketing.

Med ansettelsen av Jack har Picasso iverksatt vårt strategiske mål om å øke selskapets rådgivningskompetanse til også å gjelde uavhengig IT rådgivning i Hålogaland.