Nyhetsarkiv

Ny artikkel om LTX-109 publiseres i ‘Antimicrobial Agents and Chemotherapy’

LTX-109 is a Novel Agent for Nasal Decolonisation of Methicillin Resistant and Sensitive Staphylococcus aureus.
Nilsson ACJanson HWold HFugelli AAndersson KHåkangård COlsson POlsen WM

Artikkelen publiseres i tidsskriftet Antimicrobial Agents and Chemotherapy, og nå er en elektronisk pre-lansering av artikkelen (Epub ahead of print) tilgjengelig under.

Oppdatering 5.januar 2015:
Hele artikkelen er nå tilgjengelig her.