Nyhetsarkiv

Milepæl i utviklingen av LTX-315

Det norske legemiddelselskapet Lytix Biopharma har i dag inkludert første pasient i en ny klinisk studie med selskapets legemiddelkandidat mot kreft.

Målet med studien er å vise at injeksjoner av LTX-315 i kreftsvulster er trygt og at immunsystemet aktiveres slik at kreftcellene drepes. Inntil 80 pasienter vil bli inkludert i studien, og den er planlagt avsluttet i 2015.

Les hele pressemeldingen her: Lytix Biopharma