Nyhetsarkiv

Melvin Teigen og Picasso AS starter Corporate Solutions AS

Corporate Solutions skal bidra med konsulenttjenester.
Konsulenttjenestene vil i hovedsak være rådgivning og konsulenttjenester innen finanssektoren, slik som prosjektstyring, investor relations, verdipapirområdet og finansiell rådgivning. I tillegg vil selskapet kunne investere i selskaper med økonomisk formål. Forretningskontoret skal være i Oslo.