Nyhetsarkiv

Lytix Biopharma kunngjør Proof of Concept for LTX-315 – immunbehandling av kreft

Når Lytix Biopharmas legemiddelkandidat LTX-315 injiseres rett i en kreftsvulst, frigjøres immunstimulerende signaler og en stor mengde av pasientens egne kreftantigener som vil føre til en økt pasientspesifikk immunrespons mot kreftsvulsten. Data som hittil er generert viser at LTX-315 har en moderat og forutsigbar bivirkningsprofil, stimulerer immunsystemet og har effekt på kreftsvulster. I tillegg viser prekliniske data sterk synergi mellom LTX-315 og såkalte immune checkpoint inhibitors (ICIs), som er de siste banebrytende kreftlegemidlene på markedet. Basert på disse resultatene planlegger Lytix Biopharma å starte den første kombinasjonsstudien i andre halvdel av 2015.

Immunterapi representerer et paradigmeskifte i dagens kreftbehandling. Kombinasjoner av komplementære immunterapier, som LTX-315 og ICI, forventes å være en integrert del av fremtidig kreftbehandling og å gi bedre behandlingsresultater. ICIs «fjerner bremsene» i immunsystemet, og LTX-315 stimulerer eller «akselererer» immunsystemet ved å frigjøre immunstimulerende signaler. I tillegg skiller LTX-315 seg fra mange andre immunbehandlinger ved å frigjøre et bredere spekter av pasientens egne kreftantigener. Disse antigene, sammen med immunstimulerende signaler, fører til dannelse av flere dreperceller (T-celler) som angriper kreftsvulsten. LTX-315 kan derfor forsterke effekten av dagens kreftbehandling, inkludert immunterapi med ICIs.

De prekliniske dataene og effekten på kreftsvulster (inkludert immuneffektene) fra Fase 1-studien utgjør ‘Proof of Concept’ for LTX-315. Lytix Biopharma planlegger å presentere resultater fra Fase 1-monoterapistudien på en kreftkonferanse i andre halvdel av 2015.

Dr. James Spicer (Kings College London på Guys Hospital London, UK), hovedutprøver av Fase 1-studien, kommenterte følgende:

«Resultatene fra Fase 1-studien med LTX-315 er svært lovende. Det er derfor interessant og svært viktig å gjennomføre en kombinasjonsbehandling med LTX-315 og en immune checkpoint inhibitor og samtidig fortsette å undersøke LTX-315 gitt alene.»

Professor Laurence Zitvogel (Institute Gustave Roussy, Paris, Frankrike) kommenterte LTX-315 og dens virkningsmekanisme:

«Den overbevisende prekliniske effekten av LTX-315 alene og i kombinasjon med andre kreftbehandlinger gir grunnlag for å teste LTX-315 i kombinasjon med immune checkpoint inhibitors på pasienter.»

LTX-315 kan potensielt benyttes i behandling av flere forskjellige krefttyper. Føflekk-kreft vil være den første indikasjonen for kombinasjonsbehandling med LTX-315.
Unni Hjelmaas, administrerende direktør i Lytix Biopharma, har følgende kommentar til Proof of Concept:

«Vi er svært glade for å ha oppnådd denne viktige milepælen (Proof of Concept) for legemiddelkandidaten LTX-315. Immunbehandling av kreft er vårt hovedfokus, og vi mener LTX-315 i kombinasjon med immune checkpoint inhibitors har potensial til å gi et forbedret behandlingsresultat for kreftpasienter. Planen er å starte den første kombinasjonsstudien i andre halvdel av 2015.»
For ytterligere informasjon:

Unni Hjelmaas CEO
Tel (+47) 915 19 651, e-mail: unni.hjelmaas@lytixbiopharma.com

Knut Eidissen, Styreleder
Tel (+47) 916 17 707, e-mail: knut@picasso.no

 

Les pressemeldingen her.