Nyhetsarkiv

Lytix Biopharma gjennomfører vellykket emisjon

Det norske legemiddelutviklingsselskapet Lytix Biopharma annonserer i dag at det har gjennomført en emisjon på 50 MNOK med fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer.  Emisjonen ble overtegnet.

Lytix Biopharma utvikler legemidler til behandling av resistente bakterie- og soppinfeksjoner, samt nye behandlinger for kreft. Disse sykdomsområdene har store medisinske behov, og Selskapet er i en unik posisjon til å utvikle legemidler som kan tilfredsstille disse. Lytix Biopharma ble etablert i 2003 for å kommersialisere forskning innen feltet lytiske peptider, spunnet ut fra forskningsgruppene ved Universitetet i Tromsø, og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).  Aksjer til en samlet verdi av 50 millioner NOK ble utstedt med fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer. Emisjonen ble overtegnet.

For mer informasjon om Lytix Biopharma AS