Nyhetsarkiv

LTX-315 effekt mot føflekk-kreft i eksp. modeller er publisert i to internasjonale tidsskrift

LTX-315 effekt mot føflekk-kreft i eksperimentelle modeller er publisert i to internasjonale tidsskrift

LTX-315s evne til å eliminere kreftsvulster av typen føflekk-kreft, og til å forhindre videre spredning, er nylig publisert i to anerkjente tidsskrift innen immunterapi og kreft:

Camilio, et al., Cancer Immunol, Immunother. 2014, 63:601-13

Camilio, et al., OncoImmunology, 2014; 3: e29181

Denne kreftmodellen er kjent for å være meget vanskelig å behandle. Forskningen er utført i samarbeid med Universitetet i Tromsø.