Nyhetsarkiv

Kåre Arvid Markussen er engasjert som seniorrådgiver i Picasso AS

 

Kåre Arvid Markussen

Gjennom engasjementet av Markussen, har Picasso styrket sitt mål om å øke selskapets strategiske og operative rådgivningskompetanse, samt økt sin prosjektkapasitet, uttaler daglig leder Knut Eidissen.

Markussen hadde tidligere stillingen som regiondirektør i Sparebank 1 Nord-Norge, med ansvar for bankens virksomhet i region Hålogaland, som omfatter Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. Han var også konserndirektør i Sparebank 1 Nord-Norge sin konsernledelse.

Litt om Picasso AS
Picasso er et nordnorsk rådgivnings- og investeringsselskap.
Vi skal gjennom gode strategiske råd, operativt engasjement, langsiktig samarbeid og aktivt eierskap bidra til positiv utvikling i selskaper og organisasjoner.

Picasso har valgt å fokusere på og investere i et begrenset antall selskaper der vi har som målsetting å oppnå en stabil og langsiktig verdiutvikling. Picasso har direkte og indirekte eierskap i 24 bedrifter, i tillegg til børsnoterte bedrifter.

Harstad, 25. februar 2015

Med vennlig hilsen
Picasso AS

Last ned pressemelding