Nyhetsarkiv

Gert Munthe og Kari Dyvik inn i styret til Lytix Biopharma

11. juni 2014 ble det avholdt generalforsamling i Lytix Biopharma AS. På agendaen stod blant annet valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen vedtok at Gert Wilhelm Munthe og Kari Grønås Dyvik velges som styremedlemmer for 2 år.

Knut Eidissen ble gjenvalgt som styreleder og Steinar Høeg som styremedlem i 2 nye år. Siri Fürst og Alf Lindberg ønsket ikke å stille til gjenvalg. Styret i Lytix Biopharma består etter årets generalforsamling av følgende personer:

– Knut Eidissen – styreleder (på valg i 2016)
– Karl-Johan Jakola (på valg i 2015)
– Steinar Høeg (på valg i 2016)
– Håvard Selby Ebbestad (på valg i 2015)
– John Sigurd Mjøen Svendsen (på valg i 2015)
– Gert Wilhelm Munthe (på valg i 2016)
– Kari Grønås Dyvik (på valg i 2016)

For informasjon om hvert enkelt styremedlem – se ‘Om oss/Styret’